Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020 Thứ hai, 10 Tháng 8 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát...
Công bố thông tin: Bán Đấu Giá Cả Lô Cổ Phần Của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần... Thứ hai, 10 Tháng 8 2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng...
Thông báo bán thanh lý tài sản Thứ năm, 06 Tháng 8 2020 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo tổ chức bán thanh lý theo lô tài sản đã qua sử dụng chi...
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Lê Thị Thủy Thứ năm, 23 Tháng 7 2020 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Lê Thị Thủy   Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 21 tháng 07 năm 2020 Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 21-07-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.