Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2019 Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2019 - đính kèm giải trình,...
Thông báo gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 Liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang xin gởi đến...
Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG...
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 gửi Quý Cổ Đông Thứ bảy, 30 Tháng 3 2019 DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNGĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM...
Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2018. Để xem chi tiết/tải...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.