ISO 9001:2008

Top VietNam

Global G.A.P

HACCP

ISO 9001:2000

Halal

BRC Food

Surefish

EU Code

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.