Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2021. Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html hoặc xem/tải tại đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2021 - đính kèm giải trình. Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html hoặc tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2020

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2020. 

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Hoặc xem/tải tại đây.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Hoặc xem/tải tại đây.

 

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2020. Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ hoặc đường link: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.