Thông báo

Công bố thông tin dịch tả heo Châu Phi

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Công ty thông báo bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh. Chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.