Thông báo

Thông báo mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị lò hơi

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang thông báo mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị lò hơi. Chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.