Thông báo mời thầu : Cung cấp và lắp đặt dây chuyền thức ăn viên nổi

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.Tên bên mời thầu: Công Ty CP xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang
2.Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt dây chuyền thức ăn viên nổi (Kế cả cải tạo và nâng cấp mới)
3.Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa .
4.Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 máy nghiền siêu mịn dạng đứng, cải tạo trộn nhão máy ép đùn, thay mới sàn tinh, cải tạo máy sấy, cải tạo máy làm nguội.   
5.Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
6.Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi – thủy sản
7.Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp.
8.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
9.Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
10.Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 phút ngày 25/03/2019 đến 14 giờ 00 phút ngày 10/04/2019.
11.Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu:
Công Ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang, số 2045 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang  Điện thoại: 0296.3932967; fax: 0296.3932981.
12.Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).  
13.Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).
Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
14.Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2019.
15.Thời điểm mở thầu: 14 giờ 05 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2019.