Gia hạn thời gian đóng mở thầu : Cung cấp và lắp đặt dây chuyền thức ăn viên nổi

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: Cung cấp và lắp đặt dây chuyền thức ăn viên nổi (Kể cả cải tạo và nâng cấp mới);

Công Ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, xin thông báo gia hạn thời gian đóng thầu, mở thầu gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt dây chuyền thức ăn viên nổi (Kể cả cải tạo và nâng cấp mới), thuộc Công trình : Cải tạo, nâng cấp nhà máy chế biến Thức ăn chăn nuôi – thủy sản do Công Ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang làm bên mời thầu, cụ thể như sau:
-Tiếp tục phát hành HSMT đến trước thời điểm đóng thầu.
-Thời gian đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22/04/2019.
-Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ 05 phút, ngày 22/04/2019.

Xem/tải chi tiết Thông báo gia hạn tại đây

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.